loading Ładowanie

Dom z rekuperacją

Jest to system zapewniający odpowiednią wymianę powietrza w budynku przy zachowaniu jej niezbędnej równowagi. Poprzez zastosowanie w układzie efektywnej centrali wentylacyjnej użytkownik posiada możliwość regulacji ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza. Dodatkową korzyść daje wykorzystanie  zamontowanego w centrali wentylacyjnej wymiennika ciepła, którego zadaniem jest  odzysk  energii cieplnej zawartej w usuwanym  z budynku ciepłym i wilgotnym powietrzu. Energia ta w tradycyjnym systemie wentylacyjnym (wentylacja grawitacyjna) jest  usuwana z budynku i tracona bezpowrotnie. Dobrze skonstruowany i wykonany w ten sposób system wpływa znacząco na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie cieplną potrzebną do jego ogrzania.

Mechanizm działania jest bardzo prosty. Świeże powietrze zewnętrzne  jest dostarczane do budynku poprzez czerpnię powietrza, która w zależności od  konkretnego rozwiązania jest umieszczona w ścianie lub na dachu budynku, opcjonalnie może przepływać też przez gruntowy wymiennik ciepła (GWC) . Po przejściu przez wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej poprzez system dystrybucji powietrza trafia do pomieszczeń użytkowych takich jak: salon, gabinet, sypialnie, pokój dziecka. Pomieszczenia o podwyższonej temperaturze i wilgotności typu łazienka, kuchnia, pralnia są miejscem, z którego ogrzane i wilgotne powietrze poprzez analogiczny system wywiewny, kanałami wentylacyjnymi jest zabierane i trafia do wymiennika ciepła centrali wentylacyjnej, oddając tam swoją energie cieplną powietrzu nawiewanemu, a następnie jest usuwane z budynku.

Centrala wentylacyjna jest urządzeniem stanowiącym „serce” całego układu dystrybucji powietrza, wyposażone w wentylator nawiewny i wywiewny oraz wymiennik ciepła umożliwiający odbiór energii cieplnej.  Urządzenie w zależności od sprężu dystrybucyjnego ma różną wydajność oraz wymiary, może być zainstalowane: na poddaszu, w pomieszczeniu technicznym, kotłowni lub garażu. Centrala jest wyposażona w system filtrów, gwarantujących przy należytym użytkowaniu, odpowiednią  jakość powietrza nawiewanego  pozbawionego nieczystości stałych. W zależności od rodzaju centrala jest wyposażona w regulator, umożliwiający swobodne i dopasowane do indywidualnych  potrzeb użytkownika programowanie urządzenia.